รับประกาศเกียรติคุณและรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว)

กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) ตั้งอยู่ที่นิคมฯ แก่งคอย และ บจ. รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ (RH) ตั้งอยู่ที่ นิคมฯ นครหลวง เข้ารับประกาศเกียรติคุณและรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่ง ETC เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและได้รับประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เป็นโรงงานที่มีผลประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม