บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ภายใต้โครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 9.4 เมกะวัตต์ จากวัสดุอุตสาหกรรมไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายรายแรกของประเทศไทย โดยการนำ “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” มาแปรรูปและผ่านกระบวนการเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต “กระแสไฟฟ้า”

_UNZ0157-3

ภาพรวมธุรกิจ

การผลิตและจำหน่าย
กระแสไฟฟ้า


ระบบควบคุม
คุณภาพอากาศ

ระบบการบริหาร
จัดการน้ำ

การมีส่วนร่วม
กับชุมชน


ระบบขจัดฝุ่น


ระบบขนส่ง

ติดต่อเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ยินดีให้คำปรึกษา

ฝากข้อมูลติดต่อกลับ

[contact-form-7 id=”8832″ title=”`{`contact-form-7 id=“8833“ title=“ฝากข้อมูลติดต่อกลับ“`}`”]