บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ภายใต้โครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 9.4 เมกะวัตต์ จากวัสดุอุตสาหกรรมไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายรายแรกของประเทศไทย โดยการนำ “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” มาแปรรูปและผ่านกระบวนการเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต “กระแสไฟฟ้า”

_UNZ0157-3

ภาพรวมธุรกิจ

การผลิตและจำหน่าย
กระแสไฟฟ้า


ระบบควบคุม
คุณภาพอากาศ

ระบบการบริหาร
จัดการน้ำ

การมีส่วนร่วม
กับชุมชน


ระบบขจัดฝุ่น


ระบบขนส่ง

ข่าวสาร และกิจกรรม

ข่าวสารของเรา
ETC จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 อนุมัติมติ
Read more
ข่าวสารของเรา
กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบการจัดการพลังงานทดแทน RECOVERY PROJECT แห่งแรกของประเทศ
Read more
ข่าวสารของเรา
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศึกษาดูงานการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบบำบัดอากาศของโครงการ
Read more

ติดต่อเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ยินดีให้คำปรึกษา

ฝากข้อมูลติดต่อกลับ