ข่าวสารของเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 10 เครื่อง ให้แก่ ศูนย์พักคอย คนบ้านธาตุ-ท่าตูม จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านหายจากอาการป่วยในเร็ววัน และกลับมามีสุขภาพแข็งแรง

ข่าวสารของเรา
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องวัดความดันและเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ให้แก่ ศูนย์พักคอย คนบ้านธาตุ-ท่าตูม
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมน...
Read more
ข่าวสารของเรา
ETC จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 อนุมัติมติ
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมน...
Read more
ข่าวสารของเรา
กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบการจัดการพลังงานทดแทน RECOVERY PROJECT แห่งแรกของประเทศ
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมน...
Read more
ข่าวสารของเรา
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศึกษาดูงานการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบบำบัดอากาศของโครงการ
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมน...
Read more
ข่าวสารของเรา
ETC - UPDATE รับสมัครงาน!!! 1 อัตรา
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมน...
Read more