ข่าวสารของเรา

ข่าวสารของเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วม ฯ ประจำไตรมาส 2/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้มีมติให้ การรับรอง “ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี

ข่าวสารของเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 และรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 และรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 ผลงานนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี นับว่าเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ นำไปต่อยอดและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จและทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติที่ได้เข้ารับรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้

ข่าวสารของเรา

ETC นำร่องชวนคนกรุงเก่านำขยะแลกกล้า

เมื่อเวลา 9.30 น วันที่ 11 สค นายประพันธ์ ตรีบุปผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดโครงการขยะแลกกล้า ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หนองตาโอย ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดย บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC มีนายสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เช้าส์ จำกัด, คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน และกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมแจกกล้าไม้จำนวนกว่า 1,500 ต้น โดยมี นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมปลูกต้นไม้

ข่าวสารของเรา

ETC โชว์กำไร Q2 ทะลุ 65 ลบ. แย้มอนาคตสดใส รอแผนรับซื้อไฟฟ้าภาครัฐ

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC เปิดเผยว่า จากนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ที่ทำให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากชั่วโมงการทำงานยาวนานขึ้น และระยะเวลาการซ่อมบำรุงลดลง ประกอบกับการบริหารต้นทุนการเงินที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ETC มีรายได้เติบโตขึ้นเป็น 194.01 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2565 จาก 176.05 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1จึงทำให้กำไรในไตรมาสที่สองนี้อยู่ที่ 65.53 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสก่อนหน้ากว่า 40% นอกจากนี้ ETC ยังเตรียมตัวเข้าร่วมยื่นข้อเสนอซื้อขายไฟฟ้าตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. เพิ่งประกาศเห็นชอบในหลักการ การรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก

ข่าวสารของเรา

“โครงการขยะแลกกล้า” จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมแจกกล้าไม้ จำนวนกว่า 1,500 ต้น

กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมแจกกล้าไม้ใน “โครงการขยะแลกกล้า” จำนวนกว่า 1,500 ต้น โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติฯ หนองตาโอย ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวสารของเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องวัดความดันและเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ให้แก่ ศูนย์พักคอย คนบ้านธาตุ-ท่าตูม

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 10 เครื่อง ให้แก่ ศูนย์พักคอย”คนบ้านธาตุ-ท่าตูม” เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านหายจากอาการป่วยในเร็ววัน และกลับมามีสุขภาพแข็งแรง 

 

ข่าวสารของเรา

ETC จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 อนุมัติมติ

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC พร้อมคณะกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ณ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมรับฟังการประชุมและลงมติ โดยได้รับผลโหวตอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ เพื่อตอบรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(COVID-19)

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC พร้อมคณะกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ณ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ และรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมรับฟังการประชุมและลงมติ โดยได้รับผลโหวตอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ ภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ เพื่อตอบรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(COVID-19)

ข่าวสารของเรา

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบการจัดการพลังงานทดแทน RECOVERY PROJECT แห่งแรกของประเทศ

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานคณะกรรมาธิการวัตถุอันตราย สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาจังหวัด และสำนักรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษางานระบบ RECOVERY PROJECT  ณ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี คณะผู้บริหาร เบตเตอร์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับ

นายกฤชนนท์ อัยยะปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวว่า  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการของภาคเอกชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อเยี่ยมชมโรงงานที่มีระบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการที่ดี มีมาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งตรงกับนโยบายรัฐบาล เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) หรือ BCG ซึ่งนับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมรายแรกๆที่มีระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และเป็นต้นแบบให้โรงงานอื่น ๆ ในอนาคตได้

สำหรับ กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และครอบคลุมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การบำบัด กำจัด และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมโชว์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม SRF (Solid Recovery Fuel)  โดยศูนย์การผลิตจะอยู่ภายใต้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 นอกจากนี้ในส่วนของการการผลิต สามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตก้อนเชื้อเพลิงจนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมและนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของพลังงานทดแทน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย (ของเหลว) การคืนสภาพ กรด-ด่าง ในน้ำ และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรม นับเป็นระบบการจัดการที่ถูกหลักตามหลักวิชาการและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.

ข่าวสารของเรา

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศึกษาดูงานการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบบำบัดอากาศของโครงการ

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศึกษาดูงานการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบบำบัดอากาศของโครงการเพื่อการต่อยอดพัฒนาสู่การจัดการที่ดี และสามารถนำมาเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศ

ข่าวสารของเรา

ETC – UPDATE รับสมัครงาน!!! 1 อัตรา

#ETC ขอเชิญเพื่อนๆ ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรา
ช่วงเวลารับสมัครงาน ตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 -เป็นต้นไป เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันจันทร์ – วันเสาร์ นะคะ
**สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเกด : โทร 036 – 200294 หรือ 036-200295
หรือฝากประวัติ E-mail ด้านล่าง
E-mail : enjoy_1411@outlook.com K.ขวัญจิรา
E-mail : Suphannee_sn@hotmail.com K.สุพรรณี
– เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
5.ใบเซอร์อบรมต่างๆ
*สมัครด้วยตนเองที่นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าบ้านธาตุ *