“โครงการขยะแลกกล้า” จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมแจกกล้าไม้ จำนวนกว่า 1,500 ต้น

กลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมแจกกล้าไม้ใน “โครงการขยะแลกกล้า” จำนวนกว่า 1,500 ต้น โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติฯ หนองตาโอย ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา