ETC นำร่องชวนคนกรุงเก่านำขยะแลกกล้า

เมื่อเวลา 9.30 น วันที่ 11 สค นายประพันธ์ ตรีบุปผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดโครงการขยะแลกกล้า ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หนองตาโอย ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดย บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC มีนายสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เช้าส์ จำกัด, คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน และกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” พร้อมแจกกล้าไม้จำนวนกว่า 1,500 ต้น โดยมี นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมปลูกต้นไม้