ETC โชว์กำไร Q2 ทะลุ 65 ลบ. แย้มอนาคตสดใส รอแผนรับซื้อไฟฟ้าภาครัฐ

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC เปิดเผยว่า จากนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ที่ทำให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากชั่วโมงการทำงานยาวนานขึ้น และระยะเวลาการซ่อมบำรุงลดลง ประกอบกับการบริหารต้นทุนการเงินที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ETC มีรายได้เติบโตขึ้นเป็น 194.01 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2565 จาก 176.05 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1จึงทำให้กำไรในไตรมาสที่สองนี้อยู่ที่ 65.53 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสก่อนหน้ากว่า 40% นอกจากนี้ ETC ยังเตรียมตัวเข้าร่วมยื่นข้อเสนอซื้อขายไฟฟ้าตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. เพิ่งประกาศเห็นชอบในหลักการ การรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก