โครงสร้างกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือ

บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวิร์ จำกัด “L 88”


ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด “RH”


ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด  “AVA”


ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด  “SIRI”


ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม

บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด “EEC”


บริการออกแบบด้านวิศวกรรมและก่อสร้างโรงไฟฟ้า